160 L - 500 L

Stacionární nádrže, které na ohřev vody používají ekologicky vyrobenou elektřinu z fotovoltaických panelů jsou určeny pro:

 

Vyrobená elektřina (DC) z fotovoltaických panelů je přímo napojena na topné spirály v zásobníku vody a proto je účinnost ohřevu velmi dobrá. Přímý ohřev je zabezpečen pomocí patentovaného zařízení Logitex LX DC SET.

 

LX DC SET 1-6 kW (k dispozici jsou i varianty 1-2 kW a 1-4 kW)

LX DC SET se skládá: 

A = LXDC TPK 210–12/1-6 (2, 4) kW
B = LXDC BOX 1-6 (2, 4) kW
C = sada AC a DC kabelů  


Průměr přírub (LXDC TPK 210-12/1-2, 4 a 6 kW) pro vložení do nádrže má velikost 210 mm, pro malé stacionární kombinované ohřívače (LXDC TPK 168-8/1-2 kW) je průměr roztečné kružnice 168 mm a pro ohřívače pro tepelná čerpadla (LXDC TPK 150-8/1-2 kW) je průměr roztečné kružnice 150 mm.

LXDC BOX je vybaven funkcí přednostního přesměrování DC. Pomocí bezpotencionálního připojení (12V AC) dokáže přesměrovat vyráběnou elektřinu z fotovoltaických panelů do dalšího zařazení. Pokud například začne pracovat tepelné čerpadlo, automaticky se výroba elektřiny z panelů přesměruje z ohřevu vody do měniče, který je připojen do sítě spolu s tepelným čerpadlem. Měnič začne vyrábět elektřinu pro pohon tepelného čerpadla. A pokud je výška výroby elektřiny stejná jako je spotřeba tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo pracuje bez spotřeby elektřiny z distribuční sítě. Po ukončení práce tepelného čerpadla se okamžitě systém LXDC BOX přesměruje na ohřev vody v nádrži . Tento proces probíhá několikrát denně a v případě, že tepelné čerpadlo v létě chladí, pracuje celoročně. Nejenže dochází k významné úspoře financí, neboť ze sítě se čerpá v době výroby z fotovoltaických panelů jen minimálně, ale dochází k významnému prodloužení životnosti tepelného čerpadla, protože fotovoltaika ohřívá vodu v nádrži tepelného čerpadla a tepelné čerpadlo nepracuje. Namísto tepelného čerpadla je možné připojit elektrokotel. K zařízení Logitex je možné připojit klimatizaci a pod.

 

Přednostní přesměrování výroby elektřiny z fotovoltaických panelů systémem Logitex z ohřevu vody pro výrobu elektřiny pro elektrická zařízení znamená pro distribuční sítě řešení plošného problému zapínání tepelných čerpadel, elektrokotlů a klimatizací. V případě poklesu nebo zvýšení venkovní teploty na velkém území země, dochází k jejich zapínání prakticky ve stejnou dobu. Hrozí okamžité přetížení sítě s následným kolapsem sítě. Systém Logitex výrazným způsobem snižuje v průběhu dne okamžitou zátěž distribuční sítě a přitom prakticky celá výroba z fotovoltaického zdroje je využita v domě pro ohřev vody a pro pohon energetických zařízení s minimálním nebo žádným průnikem vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

 


 

 

ON/OFF GRID

LXDC BOX 1-2 kW DC (od r. 2015) a LXDC BOX 1-6 kW DC, jsou vybaveny funkcí ON/OFF GRID, pomocí které se dá regulovat výroba AC proudu pomocí měniče DC/AC. Při zapnuté funkci ON měnič pracuje a dodává elektřinu do vnitřní sítě i v případě, že zásobník vody Logitex je vypnutý a i spotřebič elektřiny (elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace apod.), který je připojen bezpotencionálním kontaktem s LXDC BOX, je vypnutý. Při zapnuté funkci OFF, měnič pracuje pouze v případě, že připojený spotřebič přes bezpotencionální kontakt pracuje a spotřebovává elektřinu, kterou pokrývá v plném rozsahu výroba elektřiny z fotovoltaických panelů přes měnič DC/AC. Pokud ji nepokrývá a výkon fotovoltaických panelů je nižší než aktuální spotřeba připojeného spotřebiče, rozdíl energie si spotřebič odebere ze sítě. Měnič DC/AC po vypnutí připojeného spotřebiče a vypnutém zásobníku vody Logitex nedodává elektřinu do vnitřní sítě a proto nedochází k průniku vyrobené elektřiny do distribuční sítě.NÁDRŽE NA OHŘEV PITNÉ VODY

LX OKCE 200 S

LX OKCE 250 S

LX OKCE 300 S

LX OKCE 400 S

LX OKCE 500 S

 1. Výstup tepé vody (TV)
 2. Cirkulace
 3. Vstup studené vody
 4. LXDC SET 1-6 kW (1-2 a 1-4 kW)

 5. Zátka pro topné těleso TJ 6/4"

LX OKC 200 NTR/BP

LX OKC 250 NTR/BP

LX OKC 300 NTR/BP

LX OKC 400 NTR/BP

LX OKC 500 NTR/BP

 1. Výstup teplé vody (TV)
 2. Vstup do trubkového výměníku
 3. Cirkulace
 4. Výstup z trubkového výměníku
 5. Vstup studené vody
 6. Zátka pro topné těleso TJ 6/4"
 7. LXDC SET 1-2 (1-4 a 1-6 pro 300-500 l) kW

LX OKC 200 NTRR/BP

LX OKC 250 NTRR/BP

LX OKC 300 NTRR/BP

LX OKC 400 NTRR/BP

LX OKC 500 NTRR/BP
                                        

 

 1. Výstup teplé vody (TV)

 2. Vstup do horního trubkového výměníku

 3. Výstup z horního trubkového výměníku

 4. Vstup do spodního trubkového výměníku

 5. Cirkulace

 6. Výstup ze spodního trubkového výměníku

 7. Vstup studené vody

 8. Zátka pro topné těleso TJ 6/4"

 9. LXDC SET 1-2 (1-4 a 1-6 pro 300-500 l) kW