1. Jaké jsou celkové náklady na pořízení systému ohřevu vody fotovoltaikou?

Set LX ACDC/ M+KW 200 ABC    
8 panelů + příslušenství Jednotka Množství
LX ACDC/M+KW 200 ABC ks 1
Fotovoltaický polykrystalický panel (255 Wp) ks 8
Konstrukce pro panely a montáž ks 8
LXDC POWER BOX 1-2 kW ks 1
Elektroinstalace, kabeláž, montáž + materiál ks 1
Zprovoznění, zaškolení ks 1
Elektrické zapojení (rozvaděč s jištěním, přepětí, chránič) ks 1
Připojení ohřívače na rozvod TUV ks 1
Revizní zpráva ks 1
Projektová dokumentace, vyřízení všech povolení ks 1
Doprava ks 1

Cena výše uvedeného systému na standardní střešní krytinu, se sklonem střechy 20°-45°, výškou štítu do 9 m a možným přístupem k domu, standardními připojovacími podmínkami pro instalaci vody i elektroinstalaci by se měla pohybovat kolem 99 500,- Kč bez DPH.

2. Je možno získat na systém ohřevu vody fotovoltaikou dotaci?

Poslední časově neomezená výzva programu NZÚ již pamatuje i na ohřev teplé vody fotovoltaikou, jedná se o podoblast C.3.3 jen pro ohřev vody nebo případně podoblast C.3.4, kde se počítá i s dalším využitím vyrobené energie, ale s využitím měniče DC/AC a připojením k distribuční soustavě. Podmínkou přiznání dotace je instalace technologie pro účinnou optimalizaci systému. Na výběr máte ze dvou možných zařízení, která jsou v ceníku uvedena v oddílu - Zařízení pro přizpůsobení zátěže proměnlivému výkonu fotovoltaických panelů.

Maximální výše podpory pro podoblast C.3.3 - 35 000,- Kč na systém a podoblast C.5 - 5 000,- Kč na projekt.

Maximální výše podpory pro podoblast C.3.4 - 55 000,- Kč na systém a podoblast C.5 - 5 000,- Kč na projekt.


3. Stavím dům a jsem rozhodnutý použít na výrobu teplé vody a podporu vytápění vaše systémy. Jaké úpravy musím před dokončením domu udělat jako přípravu na budoucí instalaci fotovoltaiky, zásobníku vody LX ACDC a podpory vytápění?

Stačí propojit chráničkou (husím krkem) místo, kde budou umístěné panely a technickou místností , kde bude umístěn fotovoltaický zásobník teplé vody, LXDC BOX a zařízení na podporu vytápění. V případě instalace fotovoltaického systému o výkonu 0,5–2  kW používáme 2 kabely = jeden červený +  jeden modrý. Každý z nich má mít průřez 4 mm2. Pokud máte v úmyslu instalaci většího výkonu, vždy uvažujte v rozsahu výkonu 0,5-2 kW další dva vodiče. Například: při montáži 3-4 kW budete potřebovat 2x červené a 2x modré kabely. Při instalaci 5-6 kW to budou 3x červené a 3x modré kabely. Pro případné rozšíření fotovoltaického systému na vyšší výkon doporučujeme ponechat v chráničce dostatečnou rezervu.


4. Jaký je rozdíl mezi ohřevem vody klasickými solárními kolektory a naším fotovoltaickým ohřevem vody?

Porovnání ohřevu vody kolektory a fotovoltaikou.


5. Není lepší použít na ohřev vody klasický bojler na AC a panely připojit na měnič? Vždyť měnič hledá MPP-bod a spirála ne.

Máte pravdu v tom, že přímé napojení na spirálu je výkonnostně oproti MPP-Trackeru statisticky níže. Ale pozor! Jen při malém osvitu. Při osvitu na úrovni 50 % je bilance vyrovnaná a nad 50 % je výrazně lepší spirála. Podmínkou je, aby byl odpor spirály stejný jako odpor panelů při maximálním výkonu. Proto předepisujeme výlučně 250 W panely s 30 V. Ten, kdo to nedodrží, má výkon nižší. Máme spoustu vlastních měření i 3 roky na akademické půdě, kde porovnáváme roční rozdíl ve výkonu měniče (výstup AC) a příkonu spirály do bojleru. Výsledek je 1:1. Měnič má svou technologickou spotřebu (30-50 W / 1 hod.). A při přeměně DC na AC je ztráta udávána výrobci mezi 3-4 %. Když spočítáme všechny ztráty měniče, tak to opravdu vychází z hlediska roku k 1:1. Samozřejmě pokud by bylo počasí po celý rok zamračené, je lepší měnič a naopak. A ještě jeden výrazný rozdíl. Klasický bojler čerpá elektřinu ze sítě tehdy, kdy ji potřebuje. Například ráno po osprchování. Později, když mu ji nabízí slunce, ji už potřebovat nemusí. Rozdíl je v tom, že při čerpání elektřiny ze sítě za ni zaplatíte, ale při dodávce elektřiny z fotovoltaických panelů a slunce neplatíte nic. A pokud byste měli namísto bojleru napojený  měnič, ten dodá elektřinu namísto do bojleru (ten je již nahřátý ze sítě) v podstatě zdarma do sítě, za což v některých zemích budou v budoucnu občané ještě platit nebo to bude výrazně omezeno.

Ještě praktické využití: FV topení i ohřev vody je doplňkové zařízení k hlavnímu zdroji. Co se týče topení, je určeno hlavně pro přechodné období. Je vhodné tam, kde občan nechce nebo nemůže použít měnič - například po 1. 1. 2014 v ČR. Tehdy to může fungovat tak, že z 2kW instalace jde 1 kW do DC radiátoru nebo podlahového topení a 1 kW rovnou do bojleru. Po ohřátí radiátoru nebo po vypnutí pokojového termostatu se 1kW z topení automaticky přesune do bojleru a tam je pak 2kW DC zdroj. Nebo lze systém zapojit opačně. Alternativ je více.


6. Dá se váš zásobník s fotovoltaickými panely zapoji přímo na tepelné čerpadlo (TČ)?

Napojení našeho zásobníku přímo na TČ je sice možné, ale nedoporučujeme takové řešení. TČ má totiž svou tepelnou hranici, která se pohybuje od 55-60 °C. Na takovou teplotu by Vám TČ ohřálo vodu v zásobníku. Fotovoltaické panely tam už nemohou dodat prakticky žádnou energii, protože by zahřály vodu nad 60 °C a TČ by automaticky hlásilo poruchu. Máme několik desítek zapojení našeho systému s TČ následovně: na vstup studené vody do zásobníku TČ "vložíte" náš zásobník, který studenou vodu buď předehřívá, nebo zahřeje až na maximální teplotu 75 °C a přes mechanický směšovací ventil ji dodá do zásobníku TČ. Tepelné čerpadlo se nezapíná, čímž nejenže šetříte finanční prostředky za elektřinu z veřejné sítě, ale prodlužuje se životnost TČ min. o 30 %, což je velmi významný moment v přepočtu návratnosti investice do TČ. Je rozdíl, pokud máte po cca 10 letech zaplatit za výměnu kompresoru, nebo interval prodloužíte min. o 3 roky na více než 13 let.


7. Mohu napojit obyčejný bojler na fotovoltaické panely?

Ne! V žádném případě. Pokud to uděláte, tak jak to udělalo již několik kutilů, shoří Vám termostat a tepelné ochrany. Hrozí možnost požáru! Právě na to, aby systém bezpečně fungoval, využíváme patentované řešení, které je jedinečné na celém světě.


8. Mohu připojit fotovoltaické panely na spirálu, která je již namontována v ohřívači vody a je určena k napájení elektřiny ze sítě?

Ne! Skoro všechny spirály jsou ponořeny ve vodě, a pokud bychom je připojili na stejnosměrný proud, vznikla by elektrolýza a zásobník vody by postupně degradoval. Abychom se vyhnuli uvedenému jevu, používáme suché spirály, které jsou speciálně vyrobené na zpracování dodaného DC proudu z fotovoltaických panelů.


9. Jakou péči a údržbu během roku vyžaduje váš ohřev vody?

Žádnou. Dva týdny po montáži budete zvědaví na dosaženou teplotu v ohřívači vody. Po tomto čase, kdy se přesvědčíte, že systém funguje výborně, zastavíte se u ohřívače pouze pokud půjdete kolem něj a zkontrolujte teplotu vody.


10. Mohu si u vás objednat FV sestavu o výkonu1 kW a namontovat si ho sám? Jak je to pak se zárukou?


V podstatě ano, pokud jste elektrikář a máte zkoušky podle § 22 a zároveň i vodoinstalatér. Záruka na výrobek platí ode dne prodeje. Na elektrické části je 2 roky a na nádrž 5 let. V případě reklamace, pokud vám dokážeme špatné zapojení systému, reklamace nebude uznána. Doporučujeme, aby montáž prováděli firmy, které jsou na toto certifikovány. Seznam je na naší stránce.


11. Kde je nejlepší umístit fotovoltaické panely?

Kdekoliv kde svítí slunce a není žádný stín. Pokud by například stín z komína nebo stromu zastínil jeden panel, výkon se sníží u všech panelů, protože jsou zapojeny v sérii. Nejvýhodnější je vždy čelní orientace na jih ± 20 °C. Pokud byste se měli rozhodnout mezi JV a JZ, vždy je lepší jihozápad, ráno sice bývá chladněji, v létě bývá čistá obloha a mraky se začínají tvořit kolem oběda, ale po zbytek roku se mohou vyskytovat ranní mlhy, které často vydrží až do pozdějších dopoledních hodin, proto je orientace JZ méně vhodnější. Fotovoltaickým panelům snižuje teplo výkon. Fotovoltaické panely mají rády zimu, a proto při -30 °C za slunečného dne může být výkon vyšší než za horkého letního dne. Takže pracují celý rok, což je jejich nesporná výhoda. Panely nemusí být uloženy na střeše.
12. Jak se vypočítá potřeba TV pro domácnost?

V minulosti se počítalo při projektování objemu teplé vody pro domácnost s 50 l teplé vody ohřáté na 42 °C na jednoho dospělého člověka denně. Dnes jsme úspornější a výpočet je stanoven na 36 l. Velký rozdíl je v tom, zda používáte koupel ve vaně, nebo se jen sprchujete. Pokud se rádi koupete, musíte počítat s objemem zásobníku větším nejméně o 50 %. Uvedené neplatí při plynovém ohřevu zásobníku, kde je ohřev podstatně rychlejší než u elektřiny.


13. Co dělají fotovoltaické panely, když se váš bojler nahřeje a odpojí je?

Spí. Pokud nemají zátěž, neprodukují žádný proud. Napětí v nich ale je. Je však škoda nevyužít celou kapacitu výroby panelů. A právě proto jsme vyvinuli nový model "M", který po nahřátí posouvá energii ven z ohřívače a ta se dá využít na ohřev vody v dalším ohřívači Logitex, nebo se připojí na měnič a ten dodává elektřinu do vnitřní sítě domu.


14. Je možné použít vaše výrobky i v paneláku, kde máme vlastní plynovou kotelnu?

Ano, dá se použít všude tam, kde je potřeba teplé voda. V paneláku, v bytech, ve školách, úřadech, prodejnách a servisech, domech, prostě všude. V panelácích je limitujícím faktorem plocha střechy bez stínu. Propojení panelů s ohřívači vody Logitex je pouze pomocí kabelu, který může být veden v šachtě. Naše bojlery ve vašem případě předehřívají studenou vodu, která je přiváděna do centrálního zásobníku. 
 
 
15. Při ohřevu vody v LX ACDC/M+K 125 elektrickým proudem ze sítě doporučujete, aby byla nastavena teplotní garance v případě dlouhodobě špatného počasí. Zároveň ve vašem návodu doporučujete ohřívat vodu fotovoltaikou na 75 °C, případně i více. Ale hlavně doporučujete směšovací ventil. Jak se dá vypočítat objem vody, kterou dostaneme přes směšovací ventil, pokud je nastaven například na 40 °C a voda ohřívači vody má 75 °C?

Výpočet je podle následujícího vzorce:
x ÷ y * z = k
x – objem nádrže v litrech
y – nastavená teplota ve směšovacím ventilu v °C
z – teplota vody v bojleru v °C
k – disponibilní množství vody, teploty podle y
Ve vašem případě to bude:
                                                   125 l ÷ 40 °C * 75 °C = 234 l

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že získate 234 litrů vody o teplotě 40 °C.


16. Koupil jsem si váš hybridní ohřívač vody s FV panely. Funguje velmi dobře, ale proč někdy kape voda z pojistného ventilu?


Voda je nestlačitelná, a proto se na každý systém, který ohřívá vodu, musí namontovat pojistné zařízení. Vodní kapky z pojistného ventilu sveďte do nejbližšího odpadu, nebo si nechte namontovat expanzní nádobu, která vyrovnává tlak v systému. Objem expanzní nádržky pro 100 a 125l bojlery je cca. 5 litrů. Pro 160 a 200l bojlery je objem cca. 8 litrů. Pozor však na natlakování expanzní nádoby vzduchem. Tlak vzduchu musí být vyšší, než je tlak vody v rozvodném potrubí a nižší než je otvírací tlak pojistného ventilu (0,6 MPa).


17. Kolik teplé vody spotřebuje dospělý človek za rok? 

Je to velmi individuální. Obecně se počítá průměr 15 l na sprchování a na jednu osobu. Za den by to mělo být 36 l na 1 osobu. Za 1 rok je to 13 140 l teplé vody, což energeticky je vyjádřeno v 870 kWh /1 osoba /1 rok. Čili pokud náš systém s 2kW instalací vyrobí za rok cca 2 400 kWh energie, ta by měla stačit pro (2 400 ÷ 870) 2,76 osoby.


18. Jaký výkon v kW má trubkový výměnník v bojleru M+K?

24 kW při 80 °C a průtoku 720 l vody za 1 hodinu.


19. Jaký je rozdíl mezi přímým připojením FV panelů na váš bojler a přímým připojením FV panelů na měnič, který změní proud a dodá jej do sítě, na kterou by se připojil klasický bojler?


Rozdíl je velký. Klasický bojler čerpá energii ze sítě tehdy, když ji potřebuje, a nikoli tehdy, když svítí slunce. Náš bojler čerpá zdarma elektřinu z FV panelů, když svítí slunce, a až v případě, že je energie málo, odebere rozdíl ze sítě. Tím dochází k významné úspoře elektřiny ze sítě. Pokud byste přímo dodávali elektřinu do sítě, současná výkupní cena elektřiny, kterou by Vám zaplatil rozvodný závod, je u malého zdroje 3x nižší, než ji nakupujete. Takže ekonomický rozdíl mezi zapojením dle Vaší otázky je trojnásobně výhodnější ve prospěch našeho bojleru. 
 

20. Jak se montují panely na plechovou střechu?

Velmi jednoduše. Do krovu se navrtají speciální šrouby, které se utěsní gumovým těsněním. Na šrouby se přes plotýnky upevní vodicí lišty a na ně panely.
21. Po roce provozu mi začala téct studená voda, i když fotovoltaické panely zahřály vodu ve vašem bojleru na 70°C. Na výstupu z bojleru mám zařazený směšovací ventil nastavený na 49 °C. Máme velmi tvrdou vodu. Kde může být problém?

Pokud vznikne problém při termostatických směšovacích ventilech, je to vždy jen z důvodu přítomnosti vodního kamene. Usazováním vodního kamene na snímači dochází k jeho izolaci a tím k nesprávnému míšení. Z důvodu bezpečnosti je také konstruován tak, že když dojde k jeho zablokování, je to vždy na straně teplé vody, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Okamžité řešení je pustit teplou vodu, na směšovacím ventilu nadzvednout víko a pootočit maximálně doprava a doleva alespoň 3x a pak vrátit víčko do původní polohy.


22. Mám kondenzační kotel i se solárním ohřevem,  rozvody na to přizpůsobené a chtěl bych přejít na Váš systém s panely. Je to možné?


Ideální by bylo, kdyby se solární ohřev "osamostatnil" a odpojil se od kondenzačního kotle. Kotel by se připojil k našemu zásobníku M+K nebo M+KW (speciální varianta pro plynové kotle). Ze solárního ohřevu by se předehřátá voda připojila do našeho zásobníku, kde by se dohřála fotovoltaikou, a v případě slabého slunečního svitu by se zapnul plyn. Samozřejmě budou v našem zásobníku vznikat přebytky energie, s čím náš výrobek nemá žádné problémy (na rozdíl od klasického soláru) a přebytečnou elektrickou energii dodá přes měnič do vnitřního rozvodu domu pro vlastní spotřebu. V takovém případě by spotřeba plynu na ohřev TV byla naprosto minimální, vyrobíte si dostatek elektřiny pro svou vlastní spotřebu a nemusíte v podstatě nic vyhazovat a měnit.


23. Mám 1 000l nádrž napojenou na kotel na pevná paliva, v níž se akumuluje teplo na topení a také na ohřev vody. Abych měl teplou vodu i mimo zimního období, musím v kotli každé ráno zatopit. Jak bych mohl zapojit do systému váš hybridní ohřev vody, abych nemusel denně topit?

Velmi jednoduše. Na výstup teplé užitkové vody z Vaší velké nádrže napojíte náš ohřívač LX ACDC/M+K a ten připojíte k fotovoltaickým panelům. Náš ohřívač bude akumulovat energii ze slunce a v případě dlouhodobě nepříznivého počasí může přihřát vodu elektřinou ze sítě. Během topného období bude do našeho ohřívače vcházet předehřátá voda z vaší velké nádrže a ta se v něm dohřeje nebo pokud bude dostatečně teplá, tak jen přeteče. Takovým zapojením nemusíte denně zatápět v kotli, zatápět budete jen během topné sezóny v zimě.

 

24. K čemu složí LXDC POWER BOX

Zařízení LXDC POWER BOX pracuje na základu v oblasti fotovoltiky známé funkce MPPT (Maximum Power Point Tracking) a upravuje elektrické parametry při horších podmínkách osvitu k parametrům vhodným pro DC topné těleso a tím může zvýšit roční energetický zisk až o 30% oproti standardnímu zapojení.

 

25. Pokud je rozvod TV proveden PVC trubkami je nutné připojit i "zelenožlutý vodič" - zemnění na nějakou kovovou část či bojler? Má toto případné propojení či nepropojení vliv na funkčnost Power Boxu?

Uzemění či neuzemění kovové skříně POWER BOXu nema vliv na funkčnost zařízení. Při normálním bezporuchovém stavu není skříň vodivě spojená s žádným potenciálem přípojky fotovoltických panelů - je to tzv. izolovaná soustava - uzel soustavy je izolován. Izolační odpor skříně vůči živým částem fotovoltického napájení je ve výrobě kontrolován při DC napětí 1000 V a jsou bežně dosahovány hodnoty vyšší než 100 MOhm. Dle technických norem musí být tento odpor roven nebo vyšší než 50 MOhm. Ve smyslu norem mají být neživé vodivé časti i izolovaných soustav spojené se zeměním - je to tzv. soustava IT (izolovaný uzel s uzeměním neživých částí). I u izolovaných soustav se může při určitých poruchových stavech dostat na na neživé vodivé části nebezpečné dotykové napětí. U fotovoltických zařízení se to může stát především v případě přepětí při bouřkách a pod.  Dále je při ochraně před nebezpečným dotykovým napětím potřeba posudit celkové podmínky instalacie POWER BOXu. Další elektrické zařízení je ohřívač vody, jehož neživé části musí být též uzeměné. V místnosti, kde je instalovaný POWER BOX se mohou nacházet i další elektrická zařízení třídy I, která mají neživé části spojene s ochranným vodičem PE. A zde je z hlediska bezpečnosti důležité vytvořit i dodatečnou ochranu, tj. neživé části všech zařízení je nutné vzájemně propojit zelenožlutým Cu vodičem o průřezu minimálně 4mm2. Tím se zamezí, aby mezi zařízeními vznikl rozdíl potenciálů, který by mohl být nebezpečný při dotyku.

Závěr: Zemnící svorku POWER BOXu je nutné z bezpečnostních důvodů spojit s vnější zemnící svorkou ohřívače vody zelenožlutým Cu vodičem o průřezu min. 4mm2.

Poznamka: Doporučujeme zkontrolovat, či AC napájecí kabel k ohřívače vody má ochranný vodič PE, ktery musi být připojen na vnitřní zemnící svorku ohřívače.