Fotovoltaický ohřev vody Dražice

Milí přátelé, 

vyvinuli a vyrobili jsme ve spolupráci majitelem patentu firmou LOGITEX něco nového. Nového z pohledu využití energie slunce a výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů. Už to nejsou jen fotovoltaické elektrárny, které při nekontrolované výstavbě způsobují nestabilitu rozvodných soustav při vysoko nastavených výkupních cenách, které v konečném důsledku plošně zdražují cenu elektřiny. Tyto negativa nejednou převažují nad nespornými pozitivy ekologické výroby elektrické energie ze slunce. Světovým problémem je uskladnění vyrobené elektrické energie. Nejběžnějším způsobem je její uskladnění do baterií, ale i při tomto procesu potřebujeme přídavné elektronické zařízení, a samotná využitelnost má své hranice.

Kde lze elektřinu dále uskladnit bez velkých investic? No přece do vody. Do nádoby ohřívače vody. Touto cestou jsme se vydali a dosáhli jsme cíle. Vyrábíme ohřívače vody, které pro ohřev používají elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Naším patentovaným řešením je regulace tepelných ochranných prvků a dvou spirál. Přesto, že vyrobený stejnosměrný proud je přímo napojen na topnou spirálu, dokážeme bezpečně odpojit spirály od zdroje a náš systém umožňuje využít přebytek stejnosměrného proudu v dalších krocích. Může se využít pro ohřev dalšího bojleru v druhé koupelně, na výrobu vlastní elektřiny, na topení napájené stejnosměrným proudem, na nabíjení baterií a podobně. My nevyrábíme polyfunkční zařízení, která výrobci deklarují jako fotovoltaický ohřev vody a zapomínají vysvětlit lidem, že pokud se bojler nahřeje proudem ze sítě na nastavenou hodnotu, a přitom svítí slunce, vyrobený proud z fotovoltaických panelů žádnou vodu neohřívá. My vyrábíme skutečný ohřev vody fotovoltaikou a naše výrobky získávají uznání a ocenění po celém světě. Jednoduché a účinné. Takové zadání jsme si dali a tak fungují i naše ohřívače vody.

Náš vývoj ve spolupráci s firmou LOGITEX však jde stále dopředu. V roce 2012 jsme připravili nové modelové řady "M" a "M+K" a pokračujeme dál. Začátkem roku 2013 jsme uvedli na trh nový model LX ACDC/M+KW 200 l. Je to speciální zásobník pro plynové a elektrické kotle. V druhém pololetí 2013 jsme začali na trh dodávat 300 litrový stacionární zásobník s možností připojení 1-6 kW z fotovoltaického zdroje a začátkem roku 2014 jsme nabídku rozšířili o nádoby objemu 300–1000 l na ohřev pitné vody. V roce 2014 jsme uvedli na trh inteligentní systém výroby elektřiny pro domácnost a přímého ohřevu vody z fotovoltaiky s cílem maximálního využití vyrobené energie z fotovoltaiky v domácnosti a také fotovoltaické podlahové topení. Chceme, aby naše výrobky přinášely lidem užitek a radost. Chceme, aby měli dobrý pocit z toho, že aktivně přistupují k ochraně životního prostředí. A chceme, aby se při doručení faktury za elektřinu nebo plyn objevily spokojené úsměvy na tvářích lidí, kteří si ohřívají vodu našimi výrobky. 

Nyní i s podporou z programu Nová zelená úsporám

Ohřívače vody - bojlery Dražice

Výrobce ohřívačů vody a bojlerů DZ Dražice

Na počátku byla jednoduchá myšlenka – vyrobit ten nejúspornější a nejméně poruchový ohřívač vody - nejlepší bojler. Každým rokem si myslíme, že jsme dosáhli cíle. A přesto každým dalším rokem vyrábíme dokonalejší ohřívače vody (bojlery), akumulační nádrže, topná tělesa...

Pokud již ohřívače vody vyrábět umíme, tak proč je nespojit s technologiemi obnovitelných zdrojů? Nám se to úspěšně daří. Zásobníky pro kombinace s kolektory, tepelnými čerpadly a kotli na biomasu dodáváme již delší dobu, ale nyní jsme schopni Vám nabídnout i kombinaci s fotovoltaickými panely.

Ohřívače a akumulační nádrže pro připojení fotovoltaických panelů jsou dodávány výhradně prostřednictvím certifikovaných firem, které jsou schopny Vám nabídnout požadovanou sestavu i dodávku tzv. "na klíč".

Kompletní výrobní program DZ Dražice »